Wykonujemy bezpłatne testy SARS-CoV-2 RT-PCR obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z wojną

PANgen laboratorium  przy ul. Wieniawskiego 17/19  udziela obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski, w związku z wojną, bezpłatne badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

Do świadczeń uprawnia zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP od 24 Lutego.

Pacjent z Ukrainy w Laboratorium PANgen traktowany jest jak obywatel Polski.

Nikomu nie odmówimy pomocy ani nie odeślemy do innego podmiotu. Nie domagamy się płatności za badanie. Nie jest wymagana uprzednia rejestracja na badania.

Każdemu obywatelowi Ukrainy pomoc będzie świadczona na podstawie danych z paszportu lub z innego dokumentu podróży czy zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną.

Tej pomocy laboratorium udziela od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00. Wszyscy pracownicy mówią biegle po angielsku.

Od 8.00 do 16.00 również pracuje osoba mówiąca biegle w języku ukraińskim i rosyjskim.