Borelioza przeciwciała IgG met. ELISA

Wykrywanie przeciwciał klasy IgG przeciw Borrelia burgdorferi – w krwi żylnej

Cena:

55 zł

(wynik do 5 dni roboczych od pobrania)

150 zł

(wynik do 24h od pobrania)

Na czym polega badanie?

Przeciwciała, to cząsteczki, które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na toczącą się infekcję. Organizm wytwarza specyficzne przeciwciała przeciwko patogenom dostającym się do komórek pacjenta. Za długoterminową odporność odpowiadają przeciwciała z klasy IgG, które w przypadku bakterii Borrelia burgdorferi są wykrywane po upływie co najmniej miesiąca, a z większym prawdopodobieństwem po 6 – 8 tygodniach, a największy poziom uzyskują po około 4-6 miesiącach od ekspozycji. Celem badania jest detekcja przeciwciał przeciw krętkom Borrelia burgdorferi w klasie IgG metodą ELISA. Badanie to najczęściej wykonywane jest równocześnie z pomiarami innych przeciwciał, jak np. IgM, ponieważ zestawienie obu tych poziomów oraz ponowne badanie (które obrazuje ich zmiany w czasie) umożliwia skuteczną ocenę etapu zakażenia oraz określenie jak dawno do niego doszło. Metoda ELISA wykazuje się wysoką czułością, co z wysokim prawdopodobieństwem wyklucza infekcję w przypadku wyników ujemnych. W przypadku wyników dodatnich zaleca się potwierdzenie diagnozy za pomocą metody Western-Blot.

W jakim celu wykonuje się badanie?

  1. Wykrycie ich oznacza, że badany pacjent w przeszłości miał kontakt z bakterią Borrelia burgdorferi, która wywołuje boreliozę z Lyme.

Jaki materiał zostanie pobrany?

Krew żylna

Jak przygotować się do badania?

  • nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badania