Borelioza przeciwciała IgM met. Western-Blot

Wykrywanie przeciwciał klasy IgM przeciw Borrelia burgdorferi – w krwi żylnej

Cena:

135 zł

(wynik do 5 dni roboczych od pobrania)

250 zł

(wynik do 24h od pobrania)

Na czym polega badanie?

Przeciwciała, to cząsteczki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na toczącą się infekcję. Organizm wytwarza specyficzne przeciwciała przeciwko patogenom dostającym się do komórek pacjenta. Wiadomo, że w pierwszej kolejności wytwarzane są przeciwciała klasy IgM. Według badań naukowych, przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi pojawiają się około 2 – 4 tygodni od momentu wniknięcia drobnoustroju do organizmu i utrzymują się w organizmie około pół roku. Podsumowując, celem badania jest detekcja przeciwciał przeciw krętkom Borrelia burgdorferi w klasie IgM metodą Western-Blot. Dodatkowo wiadomo, że badanie metodą Western-Blot w porównaniu z ELISA wykazuje się wyższą specyficznością do bakterii z rodziny Borrelia burgdorferi. Dlatego badanie to najczęściej wykonuje się w przypadku dodatnich lub wątpliwych wyników uzyskanych metodą ELISA i umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy.   

W jakim celu wykonuje się badanie?

  1. Potwierdzenie lub wykluczenie infekcji bakterią Borrelia burgdorferi, po ukąszeniu przez kleszcza.

Jaki materiał zostanie pobrany?

Krew żylna

Jak przygotować się do badania?

  • nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badania