• SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR

  Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 – badanie genetyczne metodą real-time RT-PCR.

  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab). Metodą stosowaną w identyfikacji koronawirusa SARS-CoV-2  jest technika odwrotnej transkrypcji oraz łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym – RT-PCR.

  W naszym teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, czyli geny identyfikujące tylko koronawirusa SARS-CoV-2.

  Czułość testu ≥ 99% Swoistość ≥ 99%

  Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia.

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGENul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

  • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
  • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa
  • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe
  240 
 • SARS-CoV-2 (COVID-19) + wirus grypy A/B – metodą RT-qPCR

  Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i B – w wymazie z nosogardzieli.

  Badanie polega na jakościowym wykryciu genów koronawiursa SARS-CoV2, wirusa grypy A oraz B. Metodą stosowaną w identyfikacji jest technika łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym poprzedzona odwrotną transkrypcją – RT – qPCR.

  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab). W naszym teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, czyli geny identyfikujące tylko koronawirusa SARS-CoV-2.

  W przypadku wirusa grypy detekcji podlegają wysoce konserwatywne (najmniej zmienne) rejony – gen PB2 dla wirusa grypy typu A, oraz gen M – dla wirusa grypy typu B.

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGENul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

   • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
   • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy
   • ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
   • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od
   • zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
   • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe
  270 
 • SARS-CoV-2 test antygenowy

  Wykrywanie białek powierzchniowych koronawirusa SARS-CoV-2 – test antygenowy

  Antygeny są to białka występujące na powierzchni wirusa umożliwiające jego identyfikację. Podczas testu, białka obecne w otoczce wirusa SARS-CoV-2 znajdujące się w wymazie oddziałują z przeciwciałami monoklonalnymi anty-SARS-CoV-2 sprzężonym z cząsteczkami barwnika. Test służy do szybkiego wykrywania antygenu SARS-COV-2 , jest szybkim wizualnym testem immunologicznym do jakościowego, wstępnego wykrywania antygenów SARS-COV-2 w próbkach z wymazów gardłowych, nosowych lub nosowogardzieli. Uznawany jest jako test przesiewowy. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS CoV-2 i nie można ich traktować jako jedynej podstawy do leczenia lub innych decyzji dotyczących postępowania.

  W jakim celu wykonuje się badanie?
  a.i.1. Szybka, przesiewowa detekcja wirusa SARS-CoV-2
  a.i.2. Osoby z wynikiem ujemnym mogą zostać zwolnione z kwarantanny po przyjeździe z innych krajów.

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGEN
  ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

  • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
  • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa
  • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe
  90 
 • SARS-CoV-2 – półilościowe badanie przeciwciał IgM metodą ELISA

  Wykrywanie przeciwciał klasy IgM przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 – w krwi żylnej.

  Przeciwciała, to cząsteczki, które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na toczącą się infekcję. Organizm wytwarza specyficzne przeciwciała przeciwko patogenom dostającym się do komórek pacjenta. W pierwszej kolejności wytwarzane zostają przeciwciała klasy IgM, które w przypadku wirusa SARS-CoV2 pojawiają się około 3-6 dnia od pojawienia się objawów i utrzymują się do około 5 tygodni. W niniejszym badaniu zostanie określona obecność przeciwciał klasy IgM, a która może świadczyć o toczącej się infekcji (w przypadku pozytywnego wyniku zalecane jest wykonanie testu RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej infekcji) lub jej wczesnym przebyciu.

  W jakim celu wykonuje się badanie?
  1. Potwierdzenie/wykluczenie bezobjawowej infekcji koronawirusem SARS-CoV2, po kontakcie z osobą zarażoną nie wcześniej niż w 5 dni od kontaktu
  2. Potwierdzenie przebytej choroby, kiedy nie był wykonywany test RT-PCR

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Krew żylna

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGENul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

  • nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badania
  80 150 
 • SARS-CoV-2 – półilościowe badanie przeciwciał IgG metodą ELISA

  Wykrywanie przeciwciał klasy IgG przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 – w krwi żylnej.

  Przeciwciała, to cząsteczki, które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na toczącą się infekcję. Organizm wytwarza specyficzne przeciwciała przeciwko patogenom dostającym się do komórek pacjenta. Za długoterminową odporność odpowiadają przeciwciała z klasy IgG, które w przypadku wirusa SARS-CoV2 pojawiają się około 8 dnia od pojawienia się objawów, a największy poziom uzyskują około 7 tygodnia. W niniejszym badaniu zostanie określona obecność przeciwciał klasy IgG, która potwierdza kontakt organizmu z wirusem SARS-CoV2 i nabyciem odporności na wirusa.

  W jakim celu wykonuje się badanie?
  1. Potwierdzenie/wykluczenie bezobjawowej infekcji koronawirusem SARS-CoV2, , po kontakcie z osobą zarażoną nie wcześniej niż w 8 dni od kontaktu
  2. Potwierdzenie przebytej choroby, kiedy nie był wykonywany test RT-PCR.
  3. Kontrola obecności przeciwciał przed zgłoszeniem się jako ozdrowieniec i dawca osocza.

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Krew żylna

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGENul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

  • nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badania
  80 150 
 • SARS-CoV-2 – ilościowe badanie przeciwciał IgG metodą ELISA

  Wykrywanie przeciwciał klasy IgG przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 – w krwi żylnej.

  Przeciwciała, to cząsteczki, które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu na toczącą się infekcję. Organizm wytwarza specyficzne przeciwciała przeciwko patogenom dostającym się do komórek pacjenta. Za długoterminową odporność odpowiadają przeciwciała z klasy IgG, które w przypadku wirusa SARS-CoV2 pojawiają się około 8 dnia od pojawienia się objawów, a największy poziom uzyskują około 7 tygodnia. W niniejszym badaniu zostanie określona ilość przeciwciał klasy IgG, która potwierdza kontakt organizmu z wirusem SARS-CoV2 i nabyciem odporności na wirusa, lub też wskazuje skuteczność szczepienia na poziom przeciwciał uzyskanych w ten sposób.

  W jakim celu wykonuje się badanie?
  1. Kontrola poziomu przeciwciał przed zgłoszeniem się jako ozdrowieniec i dawca osocza.
  2. Kontrola poziomu przeciwciał przed lub po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Krew żylna

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGEN ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

  • nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badania
  120 300