• SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR

  Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 – badanie genetyczne metodą real-time RT-PCR.

  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab). Metodą stosowaną w identyfikacji koronawirusa SARS-CoV-2  jest technika odwrotnej transkrypcji oraz łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym – RT-PCR.

  W naszym teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, czyli geny identyfikujące tylko koronawirusa SARS-CoV-2.

  Czułość testu ≥ 99% Swoistość ≥ 99%

  Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia.

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGENul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

  • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
  • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa
  • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe
  240 
 • SARS-CoV-2 (COVID-19) + wirus grypy A/B – metodą RT-qPCR

  Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i B – w wymazie z nosogardzieli.

  Badanie polega na jakościowym wykryciu genów koronawiursa SARS-CoV2, wirusa grypy A oraz B. Metodą stosowaną w identyfikacji jest technika łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym poprzedzona odwrotną transkrypcją – RT – qPCR.

  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab). W naszym teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, czyli geny identyfikujące tylko koronawirusa SARS-CoV-2.

  W przypadku wirusa grypy detekcji podlegają wysoce konserwatywne (najmniej zmienne) rejony – gen PB2 dla wirusa grypy typu A, oraz gen M – dla wirusa grypy typu B.

  Jaki materiał zostanie pobrany?

  Wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła

  Gdzie pobiera się materiał?

  Stacjonarny punkt pobrań laboratorium PANGENul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

  Jak przygotować się do badania?

   • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
   • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy
   • ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
   • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od
   • zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
   • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe
  270