Dr n. med. Szymon Nowak

Lekarz przyjmuje w zakresie:

  • diagnostyka i leczenie boreliozy
  • medycyna morska i tropikalna
  • medycyna podróży
  • choroby wewnętrzne

Wszystkim osobom wybierającym się na dalekie, tropikalne wakacje, chcemy zaproponować konsultacje w nowo otwartej poradni z lekarzem medycyny podróży, dr n. med. Szymonem Nowakiem. Podczas wizyty pacjenci otrzymają zalecenia dotyczące wyjazdu, higieny oraz profilaktyki chorób tropikalnych i wypełnią kwestionariusz przedwyjazdowy. W ramach działań poradni można skorzystać także z diagnostyki chorób układowych, a także diagnostyki i leczenia boreliozy.

Umów się na wizytę:

Przyjmujemy telefoniczne rejestracje wizyt pod numerem telefonu: +48 61 848 33 74 w godzinach pracy biura.

Cena wizyty: 250 zł

Usługi:

1. KONSULTACJA LEKARZA MEDYCYNY PODRÓŻY:

Poradnictwo przed wyjazdem do krajów strefy gorącej, zebranie wywiadu, badanie lekarskie, propozycja szczepień ochronnych, dobór profilaktyki chorób tropikalnych. Przygotowanie do wyjazdu to co najmniej dwie wizyty, na których lekarz kwalifikuje pacjenta do wykonania szczepień, omawiane są główne aspekty tzw. higieny w tropiku, w razie konieczności pacjent otrzymuje receptę na potrzebne leki, szczepienia dokumentowane w tzw. Międzynarodowej Książęce Szczepień – żółta książeczka, koszt wydania książeczki to dodatkowe 60 zł

2. TERAPIA BORELIOZOWA

Pierwsza wizyta – wywiad, badanie lekarskie, ocena dokumentacji, zlecenie badań diagnostycznych ewentualna ocena badań wykonanych przez pacjenta

3. LECZENIE BORELIOZY

Kolejne wizyty – ocena wskazań do leczenia, ustalenie schematu leczenia, ocena efektów stosowanej terapii, ocena wskazań do intensyfikacji terapii. Ewentualne omówienie koniecznej do wykonania diagnostyki różnicowej – celem jednoznacznej interpretacji wyników.

Badania:

Biografia:

Studia medyczne ukończył w 2012 r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2014 r. rozpoczął rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, którą następnie kontynuował w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego. Od 2013 r. związany z Katedrą i Kliniką Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 2022 r. obronił pracę doktorską dotyczącą nowych markerów diagnostycznych ciężkiego przebiegu malarii. 

Na co dzień pracuje z pacjentami powracającymi ze strefy międzyzwrotnikowej. Zajmuje się również przygotowaniem podróżujących do tropiku w zakresie stosowania profilaktyki przeciwmalarycznej oraz doboru obowiązkowych i zalecanych w ruchu międzynarodowym szczepień ochronnych. Swoje doświadczenie tropikalne zdobywał w czasie kilkumiesięcznego stażu w jednym z polskich ośrodków medycznych w Zambii. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz leczeniu chorób pasożytniczych, takich jak bąblowice wątroby, zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego czy borelioza z Lyme. Boreliozą zajmuje się w oparciu o obowiązujące wytyczne towarzystw naukowych oparte na dowodach (evidence based medicine – medycyna oparta na faktach) dotyczących diagnostyki, interpretacji testów serologicznych i klinicznej oceny wskazań do leczenia. Autor i współautor publikacji naukowych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów o tematyce tropikalnej i pasożytniczej w uznanych i cenionych podręcznikach akademickich chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.

Facebook

Znany lekarz