Panel infekcji odkleszczowych 2 met. real time PCR

Wykrywanie materiału genetycznego wirusa TBEV, bakterii Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi, Borrelia miyamotoi i/lub Borrelia hermsii, Anaplasma phagocitophylum i/lub Coxiella burnetii– w krwi żylnej

Cena:

400 zł

(wynik do 3 dni roboczych od pobrania)

600 zł

(wynik do 24h od pobrania)

  • Panel infekcji odkleszczowych 2 met. real time PCR

    400 600 

Na czym polega badanie?

Badanie wykrywa i różnicuje wirusowe RNA i/lub genomowe DNA patogenów przenoszonych przez kleszcze. Panel zawiera: wirusa TBEV, oraz bakterie: Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), Borrelia miyamotoi i/lub Borrelia hermsii, Anaplasma phagocitophylum i/lub Coxiella burnetii. Test polega na detekcji RNA/DNA patogenów w krwi człowieka za pomocą metody real time PCR. Wiadomo, że technika real time PCR jest bardzo czuła i specyficzna, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką wiarygodność wyniku. Aby zwiększyć skuteczność testu, badaniu powinno się poddać w minimalnie krótkim czasie po usunięciu kleszcza z miejsca wkłucia.

W jakim celu wykonuje się badanie?

Potwierdzenie lub wykluczenie infekcji wirusem TBEV, bakterii Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi, Borrelia miyamotoi i/lub Borrelia hermsii, Anaplasma phagocitophylum i/lub Coxiella burnetii, po ukąszeniu przez kleszcza.

Jaki materiał zostanie pobrany?

Krew żylna

Jak przygotować się do badania?

  • nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badania