Borrelia burgdorferi – detekcja DNA bakterii met. real time PCR

150 250 

Wykrywanie DNA bakterii Borrelia burgdorferi – w krwi żylnej