SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR

wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 – w wymazie z nosogardzieli lub gardła

Cena:

240 zł

(wynik do 24h od pobrania)

Na czym polega badanie?

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab). Metodą stosowaną w identyfikacji koronawirusa SARS-CoV-2  jest technika odwrotnej transkrypcji oraz łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym – RT-PCR.

W naszym teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, czyli geny identyfikujące tylko koronawirusa SARS-CoV-2.

Czułość testu ≥ 99% Swoistość ≥ 99%

Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia.

W jakim celu wykonuje się badanie?

  • Identyfikacja materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 met. RT-PCR pozwala na potwierdzenie zakażenia i przy występujących objawach umożliwia lekarzowi podjęcie decyzji o diagnozie COVID-19.  W przypadku pacjentów bezobjawowych także zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a izolacja obu grup pacjentów uniemożliwi transmisję wirusa.

Jaki materiał zostanie pobrany?

Wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła

Jak przygotować się do badania?

  • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
  • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa
  • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe