SARS-CoV-2 (COVID-19) + wirus grypy A/B – metodą RT-qPCR

Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i B – w wymazie z nosogardzieli

Cena:

270 zł

(wynik do 24h od pobrania)

  • SARS-CoV-2 (COVID-19) + wirus grypy A/B – metodą RT-qPCR

    270 

Na czym polega badanie?

Badanie polega na jakościowym wykryciu genów koronawiursa SARS-CoV2, wirusa grypy A oraz B. Metodą stosowaną w identyfikacji jest technika łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym poprzedzona odwrotną transkrypcją – RT – qPCR.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab). W naszym teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, czyli geny identyfikujące tylko koronawirusa SARS-CoV-2.
W przypadku wirusa grypy detekcji podlegają wysoce konserwatywne (najmniej zmienne) rejony – gen PB2 dla wirusa grypy typu A, oraz gen M – dla wirusa grypy typu B.

W jakim celu wykonuje się badanie?

Identyfikacja materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A lub B  metodą RT-PCR pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia wymienionymi patogenami. Przy występujących objawach badanie umożliwia lekarzowi podjęcie decyzji o odpowiedniej diagnozie i zastosowanie terapii przeciw COVID-19 lub grypie. W przypadku pacjentów bezobjawowych także zostanie potwierdzone zakażenie, a izolacja obu grup pacjentów uniemożliwi transmisję wirusa.

Jaki materiał zostanie pobrany?

Wymaz z nosogardzieli lub gardła i nosa

Jak przygotować się do badania?

  • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy
  • ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
  • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od
  • zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe