O nas

Początek idei stworzenia naszego laboratorium wiąże się nierozerwalnie z inicjatywą Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN), który w marcu 2020 roku, na początku zagrożenia epidemicznego, powołał Wirusową Grupę Wsparcia (WGW). W ramach WGW pracownicy poświęcali swój wolny czas na opracowanie testu wykrywającego obecność koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na diagnostykę zakażeń wirusem.

Nasz zespół wywodzi się z drugiego zakresu działań WGW i brał czynny udział w działaniach ICHB PAN w walce z koronawirusem. Wspierając Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) w Poznaniu, w ramach WGW, w okresie od marca do maja 2020, wykonaliśmy ponad 5700 testów diagnostycznych. ICHB PAN wydzielił na rzecz diagnostyki część pomieszczeń i aparatury, a wolontariusze pracowali w systemie zmianowym, całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.

Gdy pojawił się problem z diagnostyką w Wielkopolsce, postanowiliśmy stworzyć własne laboratorium. Był to dla nas naturalny następny krok – korzystając z naszej specjalistycznej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia, zgodnie uznaliśmy, że należy wesprzeć obciążoną diagnostykę i zrobić co w naszej mocy by rozwiązać problem.

W naszym laboratorium chcemy maksymalnie wykorzystać naszą wiedzę, dlatego wyszliśmy poza diagnostykę COVID-19, stanowiącą trzon naszej działalności. Nasza oferta diagnostyczna jest sukcesywnie powiększana w odpowiedzi na bieżące potrzeby zarówno naszych klientów indywidualnych, jak i biznesowych.