Kontakt

PANgen Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

ul. H. Wieniawskiego 17/19

61-713 Poznań

tel: + 48 61 848 33 74

rejestracja@pangen.pl

godziny pracy punktu pobrań: 7:00-18:00

PANgen Biuro

tel: + 48 61 848 33 74

biuro@pangen.pl

godziny pracy biura: 9:00-17:00

PANgen sp. z o.o.

ul. H. Wieniawskiego 17/19

61-713 Poznań

NIP: 7831831055

REGON: 388174311

KRS: 0000883890