Kleszcz – Panel infekcji odkleszczowych 2 met. real time PCR

Wykrywanie wirusa TBEV, oraz bakterii: Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), Borrelia miyamotoi i/lub Borrelia hermsii, Anaplasma phagocitophylum i/lub Coxiella burnetii. – kleszcz

Cena:

350 zł

(wynik do 3 dni roboczych od dostarczenia kleszcza)

500 zł

(wynik do 24h od dostarczenia kleszcza)

  • Kleszcz – Panel infekcji odkleszczowych 2 met. real time PCR

    350 500 

Na czym polega badanie?

Celem badanie jest wykrycie i rozróżnienie wirusowego RNA lub genomowego DNA specyficznego dla wirusa TBEV, Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), Borrelia miyamotoi i/lub Borrelia hermsii, Anaplasma phagocitophylum i/lub Coxiella burnetii. Materiałem wyjściowym jest kleszcz, a metodą diagnostyczną real time PCR. Technika real time PCR jest bardzo czuła i specyficzna, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką wiarygodność wyniku.  Podstawą techniki real time PCR jest wykrywanie sekwencji DNA specyficznych dla określonych patogenów w preparacie DNA/RNA uzyskanym z pobranego materiału (w tym wypadku z kleszcz).

W jakim celu wykonuje się badanie?

  1. Ustalenie zasadności wczesnego wdrożenia terapii lub przyspieszenie rozpoznania infekcji u ukąszonego pacjenta

Jaki materiał zostanie pobrany?

Kleszcz

Jak przygotować kleszcza do badania?

  • Kleszcz powinien być dostarczony w czystym pojemniku na mocz bądź małym woreczku strunowym. Przed włożeniem do pojemnika lub woreczka zaleca się położyć kleszcza na waciku kosmetycznym.